Školení pro obsluhy fréz na živičné povrchy

Obsluhovat frézy na živičné povrchy mohou pouze osoby, které jsou k obsluze vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s Návodem k obsluze a zdravotně způsobilé. Pro jízdu s frézou na pozemní komunikaci musí obsluha vlastnit řidičský průkaz skupiny "T" nebo "C", do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti frézy postačí "B".

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 

 

Cena: 2 000 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 

 

Cena: 1 000 Kč

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.