Školení pro obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Obsluhovat pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) mohou pouze řádně vyškolené a oprávněné osoby. Provozovatel plošin nesmí připustit, aby plošinu obsluhovaly osoby, které nejsou vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s návodem k obsluze a zdravotně způsobilé.

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 

 

Cena: 2 800 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 

 

Cena: 1 000 Kč

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

 

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.