Školení pro obsluhy strojů pro zemní, jiné stavební nebo těžební práce – kurzy strojníků

 

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní, jiné stavební nebo těžební práce může jen osoba, která vlastní Průkaz strojníka - Osvědčení s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho Návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz s oprávněním skupiny “T” nebo “C”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

 

Základní kurz, školení:

Místo

Termín

Praha

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

19. 11. - 27. 11. 2024

 

 

dle zák. č. 309/2006 Sb.

19., 22., 25. 11. 2024

 

 

 

Havlíčkův Brod

dle vyhl. č. 77/1965 Sb. 

9. 1. - 17. 1. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

9., 12., 15. 1. 2024

 

 

Červené Janovice

dle vyhl. č. 77/1965 Sb. 

13. 2. - 21. 2. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

13., 16., 19. 2. 2024

            

Při malém počtu účastníků budou kurzy zajišťovány pouze v rozsahu dle zák. č. 309/2006 Sb.

 

Cena: 7 900 Kč (dle vyhl. č. 77/1965 Sb.)

           5 900 Kč (dle zák. č. 309/2006 Sb.) 

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH. Účastníkům přeřazeným do kurzů dle zák. č. 309/2006 Sb. bude vrácen rozdíl školného.

 

Rozšiřovací kurz, školení:

 

Místo

Termín

Praha

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

25. 11. – 27. 11. 2024

 

 

dle zák. č. 309/2006 Sb.

25. 11. 2024

 

 

 

Havlíčkův Brod

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

15. 1. – 17. 1. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

15. 1. 2024

 

 

Červené Janovice

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

19. 2. – 21. 2. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

19. 2. 2024

          

Při malém počtu účastníků budou kurzy zajišťovány pouze v rozsahu dle zák. č. 309/2006 Sb.

 

Cena: 5 900 Kč (dle vyhl. č. 77/1965 Sb.)

           4 000 Kč (dle zák. č. 309/2006 Sb.)

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH. Účastníkům přeřazeným do kurzů dle zák. č. 309/2006 Sb. bude vrácen rozdíl školného.

 

Opakované školení a přezkoušení:

 

Místo

Termín

Praha

11. 10. 2024

29. 11. 2024

        

 

 

Hradec Králové

 8. 2. 2024

 

Červené Janovice

12. 2. 2024

                   

Cena: 1 000 Kč

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.