Školení pro obsluhy strojů pro zemní a jiné stavební práce – kurzy strojníků

Odborný výcvik pro obsluhy stavebních a těžebních strojů.

 

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní a jiné stavební práce ve smyslu vyhl. č. 77/1965 Sb. může osoba, která vlastní Průkaz strojníka s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho Návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz skupiny “T” nebo “C”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha
 
 
 
 
 
24. 11. - 2. 12. 2020
 
 
     
   
 
Havlíčkův Brod
7. 1. - 15. 1. 2020
 
Červené Janovice
18. 2. - 26. 2. 2020

            

 

Cena: 6 900 Kč

 

Rozšiřovací kurz:

Místo Termín
  Praha
 
30. 11. - 2. 12. 2020
 
 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod
13. 1. - 15. 1. 2020
 
Červené Janovice
24. 2. - 26. 2. 2020

          

 

Cena: 4 900 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
  Praha
9. 10. 2020
3. 12. 2020
4. 12. 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Hradec Králové
14. 2. 2020
 
Červené Janovice
17. 2. 2020

                   

Cena: 900 Kč

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.