Poradenská činnost v BOZP

Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP jsou zakotveny především v Zákoníku práce a zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nařízení vlády k němu vydaných. Nelze však opomenout ani zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví či zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, atd. Právních předpisů s povinnostmi zaměstnavatele v BOZP je hodně a je velmi náročné je všechny postihnout.

Navštívíme Vás, seznámíte nás s vykonávanými pracovními činnostmi, používaným technickým zařízením a stavem Vašeho zajišťování BOZP a my Vám zpracujeme návrh potřebných opatření s ohledem na výše uvedené a další předpisy.